Welgelegen Park - Algemeen

Hoe moet ik me inschrijven voor een woning?

In 8 stappen naar uw eigen woning:

Stap 1: Schrijf u in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij uw woonvoorkeuren op (deze kunt u later nog wel eventueel aanpassen).

Stap 2: U ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor uw persoonlijke woondossier (het iDD). Goed om te weten: uw gebruikersnaam is uw e-mail. Uw wachtwoord mag u zelf kiezen.

Stap 3: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens aan in uw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren, vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als u alle documenten hebt geüpload dan kunt u klikken op ‘documenten compleet’. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.

Stap 5: U hebt op het inschrijfformulier uw woningvoorkeuren opgegeven. 

Stap 6: Wanneer uw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij  er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van uw opgegeven woonvoorkeuren, aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.
U heeft de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als u de woning accepteert zullen we uw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7: Is uw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan u toewijzen en ontvangt u van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kunt u deze digitaal ondertekenen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot uw woning gereed is en u de sleutel in ontvangst kunt nemen. U ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u vanuit huis alles organiseren. 
Vanzelfsprekend staan we u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor u, perfecte woning in Welgelegen Park.

Op welke wijze moet ik moet ik mijn stukken aanleveren?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij u om, zodra u uw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in uw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in uw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die voor uw situatie van toepassing zijn. Wij raden u aan eerst alle documenten klaar te zetten op uw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake uw eigen privacy:

·         Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen {PROJECT}”

·         Haal uw BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die voor uw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. U kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 Mb. Zorg  ervoor dat u duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.
Gaat u huren met uw partner? Dan upload u de documenten van uw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons het privacy statement op deze website goed door.

Hoe gaat eigenaar Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt uw gegevens als u onze website bezoekt en/ of u zich via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

Moet ik inschrijfkosten of bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

- u niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

- u wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

- u uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

- u werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

- u in uw proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

- u een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

- je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand. 

Betaal ik, naast de huurprijs, ook nog servicekosten?

Huurt u een appartement, dan betaalt u EUR 50 aan servicekosten per maand. Huurt u een eengezinswoning, dan hoeft u geen servicekosten te betalen.

Wat zijn straks mijn vaste maandelijkse lasten?

Naast de huurprijs en eventuele servicekosten moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie, warmte en water zijn afhankelijk van uw verbruik. Dit geldt ook voor TV, internet en bellen.

Verder betaalt u als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing etc. Voor de kosten voor verzekering van uw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we u naar uw verzekeringsadviseur. 

Welgelegen Park - Inkomen en toetsing

Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij uw inkomen  en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

1 inkomen: 
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen € 1.000,- en € 1.500,-
- minimaal 45x de kale maandhuur bij een huurprijs vanaf  € 1.500

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting, neemt u dan contact op met het Verhuurteam Welgelegen Park.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst: vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw netto bedrijfsresultaat.

Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.

Heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting, neemt u dan contact op met het Verhuurteam Welgelegen Park.

Welke stukken moet ik uploaden in het digitaal dossier? En op welke wijze?

In uw digitale dossier kunt u zien welke documenten u aan dient te leveren om uq inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Loondienst
-     Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
-     Loonstroken van de afgelopen 3 maanden 
-     Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering
-     Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
-     Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer
-     Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
-     Prognose 2018 (opgesteld door een accountant) 
-     Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen
-     Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning
-     (Voorlopige) koopakte
-    Jaaropgave hypotheek
-     Hypotheekverklaring
-     Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning 
-     Verhuurdersverklaring
-     Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Inwonend 
-     Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)


Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen.
Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan het privacy statement op onze website. 

Waarom moet ik deze documenten toevoegen?

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij uw persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD. 

Welgelegen Park -Oplevering en afwerking

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De opleverindicatie van de appartementen en eengezinswoningen is 2e kwartaal 2019. Echter, dit is een prognose. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe worden de woningen afgewerkt?

Voor de afwerking van de woningen verwijzen wij u naar de afwerkstaten op de betreffende pagina's op deze website: Woningen De Hofboog en Woningen De Hof.

Kan ik parkeren bij mijn woning?

Ja, er is per woning 1 parkeerplaats beschikbaar. Deze bevindt zich op het besloten binnenterrein.